Full Moon in 5° of Leo

Publisert: 25 January 2024

Årets første fullmåne er den 25. januar i 5° Løvens tegn. I opposisjon til Månen står Solen i 5° Vannmannen. Solen - som symboliserer “Jeg” - lyser opp Månen - som symboliserer underbevisstheten vår og vårt emosjonelle landskap. Når Månen blir “opplyst” av Solen, får vi en mulighet til å se en del av oss selv som vanligvis er skjult eller delvis skjult for oss. I aksen til Løven og Vannmannen belyser Solen og Månen noen temaer som handler om identitet, fellesskap, hvordan vi uttrykker oss, hvilke roller vi har i de sosiale gruppene vi er en del av og hva gruppene våre gjør for oss.


I sommer gikk Venus retrograd i nettopp Løven, og på den tiden ble vi invitert til å reflektere over og re-evaluere våre verdier. Hva er viktig for oss, hva gir oss glede? På den tiden gikk Nodene inn i relasjons-tegnene Væren og Vekten, og det var ekstra stort fokus på å reflektere over og re-evaluere alle typer partnerskap, og hvorvidt vi gikk på akkord med oss selv og våre egne behov/verdier for å passe inn i andres forventninger om hvordan vi burde være. Ved denne fullmånen i Løvens tegn får vi en mulighet til å gi ordentlig slipp på det og de som faktisk ikke passer med de nye verdiene vi har finjustert og etablert siden sommeren. Dette med å gi slipp og la ting forgå er spesielt viktig ved denne fullmånen, fordi Solen står nær Pluto, som er planeten for død og forandring.


Pluto er planeten for død fordi den er knyttet til senhøsten og komposteringsprosessen som skjer når alt det frodige plantelivet fra sommeren visner og råtner for å bli til næring til våren. Når Solen og Pluto møtes i en konjunksjon kan det føles som at en del av oss er i ferd med å endre seg til noe ugjenkjennelig. Vi er ikke den samme vi var i sommer. Vi har nye prioriteringer nå: Vi står jordet i et nytt sett med verdier, integriteten vår er sterkere og vi trenger noe annet enn før for å tilfredsstille de emosjonelle behovene våre. Pluto i opposisjon til Månen kan føre til at vonde, begravde følelser bobler opp til overflaten. Men - dette kan være nødvendig for at du endelig setter inn siste støt for å gå gjennom siste fase i en stor forandringsprosess, eller at du i det minste bestemmer deg for at en situasjon trengs å endres.


Solen og Månen står i et kvadratur til Jupiter i 6° Tyren - en arketype som gjør alt den kan for å hindre forandringer. Kvadraturen skaper friksjon og gjør oss ukomfortable: Løven og Vannmannen vil ha forandring nå, men Tyren gir motstand for at prosessen ikke skal bli forhastet. Hva enn denne fullmånen og forandringsprosessen betyr for deg, så kan det være at du både kjenner at du ønsker at ting skal endre seg NÅ, samtidig som det er skummelt og du skulle ønske at forandring ikke var nødvendig. Med denne kvadraturen vil du få progresjon ved å jobbe med begge energiene: Ikke stagnere og bli værende, men heller ikke haste av gårde.


Nodene er fortsatt i Væren og Vektens tegn, og den Nordlige Måneknuten er i 19° Væren på linje med Chiron i 15° Væren. Chiron i Væren er et sårbart aspekt som handler om å styrke en svekket kobling til vår indre stemme. Væren er det første tegnet i zodiaken - livsgnisten; viljen til å leve. Chiron i Væren trigger situasjoner som får oss til å innse at vi ikke står så sterkt i oss selv. Chiron prøver å hjelpe oss til å se hvordan tidligere relasjoner og opplevelser har fått oss til å føle at vi ikke kan ta plass og ikke være oss selv. (Væren og Vekten lærer oss at vi ser oss selv gjennom andre. Ved å bygge relasjoner med andre, bygger vi en relasjon til oss selv. Men ikke alle relasjoner er en god match.) Konjunksjonen mellom Chiron og den Nordlige Måneknuten prøver å dytte oss i en retning hvor vi kan gjenopprette selvtilliten vår og bli mer trygge på oss selv. Men for at vi skal komme oss dit, må vi konfronteres med det som gjør oss usikre. Hva gir oss glede? Hva liker vi å gjøre, hva har vi lyst på - og har det noe å si? Hvem bryr seg? Arketypen til Væren sier “Vel, JEG bryr meg. For MEG har det noe å si.” Både Væren og Løven er ildtegn, og energien flyter bra mellom dem. Når du får kontakt med og styrker kvalitetene til Væren, vil det gi styrke og vitalitet til kvalitetene ved Løven i deg.