Full Moon in 6° of Aries

Publisert: 29 September 2023

Vi møter oss selv i møtet med andre. Vi er her, sammen, men vi er her sammen alene.

Med solen i vektens tegn er vi halvveis gjennom zodiakens sirkel. Jeg ser for meg denne sirkelen som en mindre spiral med to “etasjer”: at når vi har gått en hel runde i “sirkelen” og skal gå “det samme sporet på nytt”, så tar spiralen oss til et dypere plan. Vekten og Væren - og alle de andre tegnene som deler akse - er tross alt to sider av samme sak.

Med Vekten og Værens tegn jobber vi med å finne balansen i å gi og motta (tie og sette grenser - for å si det på en annen måte). Det som er utfordrende når vi har vandret for langt ut på aksen mot vekten, er at det krever en god dose mot å uttrykke og stå for hvilke behov man har, når man trenger å komme nærmere væren. Det er sårbart.

Nodene har nylig skiftet tegn til Væren og Vekten, og nå som Solen er i Vektens tegn, er vi i #eclipseseason . Ved denne fullmånen er Den Nordlige Måneknuten på linje med Chiron i Væren. Det er et stort og sårt behov for å styrke “jeg”-et.

På motsatt side av Nordlig Måneknute og Chiron står Mars (som er spesielt viktig fordi han er planetherskeren til denne fullmånen) sammen med den Sørlige Måneknuten i vektens tegn. Kan vi bruke Mars (motivasjon, drivkraft) i vekten til å skape en balanse hvor vi inkluderer oss selv som en fullverdig del av våre unioner? Vekten vil helst ha “god stemning” og kan svelge kamel på kamel for å bevare harmonien i et forhold. Men. I en union, som nødvendigvis består av to personer, så er du en del av relasjonen! Hvis du stadig undertrykker dine egne behov og tier om meningene dine fordi du tror at det vil skape harmoni hos den andre og mellom dere - så vil du over tid viske vekk det som definerer deg som “deg”. Dermed vil “unionen” ikke egentlig være en union, fordi den består kun av én person - den andre.

Vekten er stjernetegnet for likestilling. Mars/SM i opposisjon til Chiron og NM er en super mulighet til å reflektere over hvor du vanner ut deg selv. Hva er faktisk dine meninger? Hva er faktisk dine grenser? Chiron i Væren antyder at vi har behov for å jobbe med å stå opp for oss selv.

Venus er fortsatt i Løvens tegn, hvor hun har vært i månedsvis for å hjelpe oss med å finne motet og styrken til å “krone oss selv”, som jeg skrev om i en tidligere post. Ved denne fullmånen er Venus i en eksakt kvadratur til Uranus (igjen!). Dette møtet motiverer oss til å bryte ut av det som ikke fungerer lenger.

Alle de ytre planeten er retrograd, men de innerste - Merkur, Venus og Mars - går direkte. Det føles kanskje litt som at vi endelig har begynt å styre den store skuta aka livet i en annen retning, men så er skuta så stor at det tar litt tid før den begynner å skifte retning. Ikke slipp roret!