New Moon in 20° of Aquarius

Publisert: 9 February 2024

Den 9. januar kl 23:59 møtes Solen og Månen i 20° Vannmannen og markerer begynnelsen på en ny månesyklus.


Vannmannen er et lufttegn med fast kvalitet og maskulin energi. Med andre ord: Sosial, sta og fremoverlent. Et bedre ord for Vannmannen er Vannbæreren, fordi stjernebildet til Vannmannen er et menneske som bærer en krukke med vann. Vannet er et symbol på visdom som Vannbæreren deler med folket. Denne visdommen har Vannbæreren fått gjennom erfaring: Det foregående tegnet; Steinbukken; klatrer det metaforiske fjellet for å tilegne seg metaforisk utsikt - altså visdom gjennom erfaring (mange bratte oppoverbakker). Det neste stjernetegnet, Vannmannen, er ment å bruke denne visdommen til å skape forandring og gjøre verden til et bedre sted. Vannmannen er det 11. tegnet og koblet til det 11. huset i vårt fødselskart. Dette livsområdet handler om vår sosiale rolle i samfunnet og hva vi kan bidra med i det store bildet. Alt fra vennegjengen og dugnadsarbeid i nabolaget til internasjonale Røde Kors er knyttet til det 11. huset og Vannmannens tegn.


Når Solen og Månen møtes i Vannbærerens tegn, er det derfor relevant å spørre seg: Hva er din rolle i samfunnet? Hva bidrar du med til kollektivet? Hva er din visdom og hvem trenger den?


Tyren og Vannmannen

Nymånen i 20° Vannmannen danner et kvadratur til Uranus i 19° Tyren. Uranus er den moderne planetherskeren til Vannmannen, og derfor er dette aspektet spesielt viktig ved denne nymånen. Dessuten er kvadraturen nesten eksakt, og oppleves veldig fremtredende. Kvadraturer skaper friksjon, og meningen er at ubehaget skal bli så sterkt at vi velger å gjøre en forandring for å komme bort fra ubehaget. Hva handler denne friksjonen om for deg? Både Tyren og Vannmannen har fast kvalitet, så de er begge to veldig sta og har begge beina godt plantet i de verdiene og meningene de har. Ellers har de ikke så mye til felles… De har ulike elementer og energi, og det skaper uenighet mellom dem: Tyren er ganske tradisjonell i sine holdninger. Som jordtegn er den praktisk og den feminine energien gjør at den “trekker innover” eller “bakover”. Den ser mot gamle tradisjoner og tenker at “sånn bør det være, fordi det har funket i alle år”. Vannmannen, derimot, er styrt av elementet luft, tankene, og er derfor mye mer tilbøyelig for forandring. Den maskuline energien gjør at den drives fremover. Derfor er det naturlig for Vannmannen å bruke sin faste kvalitet til å få gjennomslag for nye ideer. Og dette skaper en indre konflikt i oss: Vi er i Vannmannen nå, og trenger forandring. Aktiveringen av Uranus kan gjøre at det dukker opp uforutsette muligheter, som kan hjelpe med å stake ut en ny vei som passer bedre med våre verdier. Likevel er det ikke så lett å slippe taket i det vi er vant med, og det som har vært normalen i lang tid.


Nordlig Måneknute & Chiron

Solen og Månen står i et sekstil til den Nordlige Måneknuten i 18° Væren. Dette er med på å gi oss en liten hjelpe-dytt i retning av å ta valg som er mer på linje med våre verdier og behov, enn vi har gjort før. Den Nordlige Måneknuten er fortsatt på linje med Chiron, nå i 16° Væren. Vi er i en fase hvor vi skal bygge oss selv opp igjen. Vi skal finne ut hvem vi er og hva vi trenger, finne ut hva vi mener, og tørre å ytre disse meningene. Vi skal ta plass, og i det hele tatt ta tilbake vår personlige makt. Vi skal ta tilbake friheten til å være autentisk. Det kan kjennes veldig sårbart, men det er en fase vi må gjennom for å kunne leve det livet vi ønsker.


Saturn, Jupiter & Merkur

Merkur står i 7° Vannmannen og lager et kvadratur til Jupiter i 8° Tyren. Det blir friksjon/ubehag - en slags drakamp - mellom å tenke i detaljer (Merkur) VS å se det store bildet/langt frem i tid (Jupiter). Det er viktig å holde beina på bakken, og det hjelper Saturn med: Saturn står i 7° Fiskene og lager en sekstil til Jupiter. Dette hjelper oss med å drømme og se muligheter, samtidig som vi holder oss realistiske. Det er et hjelpsomt aspekt for å nå et langsiktig mål. Det kan hjelpe oss med å holde motet oppe når vi kjenner på motgang.


Venus

Venus står i 21° Steinbukken og lager et trigon til Uranus i 19° Tyren. Det kan være at relasjonene våre - gamle eller nye - plutselig kommer med innspill som hjelper oss på veien videre. I tillegg til relasjoner, er Venus også koblet til verdier, og det kan være at dette aspektet hjelper oss med å finne mer ut av hva som er viktig for oss. Dette aspektet kan hjelpe oss å tenke mer langsiktig, og legge en plan for hva vi trenger for å oppnå våre langsiktige mål. Venus lager også et kvadratur til Nodene i Vekten og Væren, som kan bety at det skjer noen karmiske utskiftninger i relasjonene våre, eller at vi får noen aha-opplevelser rundt verdiene våre, som vil ha stor betydning for fremtiden vår.


Det ser ut som at vi er på vei i en ny fase i livet, men det lugger litt. Livet er jo ikke lineært, men trekker oss i flere retninger og dimensjoner på én gang. Vi kommer stadig nærmere den vi skal være og det vi skal gjøre i dette livet, og ved denne nymånen i Vannmannen får vi et lite tupp i rumpa for å få fart på prosessen. Så må vi stole på oss selv, og ikke la fortiden holde oss tilbake.